CYKL KSIĄŻEK

NAUKA I PRAKTYKA INNOWACJI

Redaktor naukowy cyklu
Ryszard Knosala

Ocena ryzyka wdrażania innowacji
Ryszard Knosala
Anna M. Deptuła

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
Ryszard Knosala
Barbara Wasilewska
Anna Boratyńska-Sala

Kreatywność pracowników i twórcze zespoły
Ryszard Knosala
Kamila Tomczak-Horyń
Barbara Wasilewska

Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi
Andrzej Jasiński
Paweł Głodek
Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych
Stanisław Łobejko
Dariusz Plinta
Alicja Sosnowska

Metody i techniki projektowania innowacji
Dorota Jelonek, Aleksander Moczała

Doskonalenie innowacyjnych procesów i organizacji
Teresa Kraśnicka
Bartłomiej Gładysz
Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka, Katarzyna Marek-Kołodziej

Tworzenie ekoinnowacji
Ewa Dostatni, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska

Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji
Krzysztof Janasz
Bożena Kaczmarska
Julita Wasilczuk

Komercjalizacja i transfer technologii
Krzysztof Santarek, Wacław Gierulski, Joanna Wiśniewska