CYKL KSIĄŻEK

NAUKA I PRAKTYKA INNOWACJI

Redaktor naukowy cyklu
Ryszard Knosala

Ocena ryzyka wdrażania innowacji

Ryszard Knosala
Anna M. Deptuła

 

 

 

 

 

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań

Ryszard Knosala
Barbara Wasilewska
Anna Boratyńska-Sala

 

 

 

 


Kreatywność pracowników i twórcze zespoły

Ryszard Knosala, Kamila Tomczak-Horyń, Barbara Wasilewska

Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi
Andrzej Jasiński, Paweł Głodek, Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Strategie i modelowanie rozwoju innowacyjnych produktów
Stanisław Łobejko, Dariusz Plinta, Alicja Sosnowska

Metody i techniki projektowania innowacji
Dorota Jelonek, Aleksander Moczała

Doskonalenie innowacyjnych procesów i organizacji
Teresa Kraśnicka, Bartłomiej Gładysz, Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka, Katarzyna Marek – Kołodziej

Tworzenie ekoinnowacji
Jerzy Duda, Ewa Dostatni, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska

Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji
Krzysztof Janasz, Bożena Kaczmarska, Julita Wasilczuk

Komercjalizacja i transfer technologii
Wacław Gierulski, Joanna Wiśniewska, Anna Hnydiuk-Stefan