ZARZĄD

Prezes
dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

Wiceprezesi
dr hab. inż. Aleksander Gwiazda
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska
dr hab. inż. Marcin Knapiński

Skarbnik
dr Katarzyna Skrzypek

Prezes honorowy
prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c. multi