DZIAŁALNOŚĆ

Odbyły się I Warsztaty Poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów

Prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami prof. Ryszard Knosala oraz dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
dr Piotr Chwastyk serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach rozwoju innowacji dla przedsiębiorstw.

Działalność i inicjatywy Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami

  1. Współorganizator konferencji naukowej Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zakopane 2021 r.
  2. Współpraca z Centrami Transferu Technologii w Polsce – Porozumienie o współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  3. Współwydawca opracowania nowego kierunku studiów Tworzenie Innowacji i Zarządzanie Projektami.
  4. Współorganizator konferencji naukowej Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji na rok 2020.
  5. Współorganizator konferencji naukowej Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2017-2019 r.